Terug naar Overzicht

CERCOSPORA BIJ SUIKERBIET

Ziekteverwekker: schimmel (cercospora beticola)

Cercospora is naast echte meeldauw en ramularia een van de belangrijkste bladziekten in suikerbieten, en heeft de grootste economische gevolgen voor de teelt. Cercospora kan bij ernstige aantasting namelijk resulteren in forse opbrengstverliezen of zelfs misoogsten veroorzaken. Deze verliezen zijn zowel het gevolg van een verminderde opbrengst van het aantal suikerbieten als ook van een sterk verlaagd suikergehalte. Cercospora komt voor in alle regio’s waar suikerbieten worden geteeld.

In het beginstadium ontstaan in de vroege zomer ronde, grijze vlekjes op het suikerbietenblad van 2 tot 3 mm groot. Kenmerkend is de brede roodbruine rand rondom het grijze schimmelmycelium met zwarte sporendragers in het midden. Het aangetaste bladweefsel is duidelijk te onderscheiden van het overige blad. Bij toenemende ziektedruk lopen de vlekken in elkaar over. De ziektedruk breidt zich van buiten naar binnen uit en begint bij de oudere bladeren. Verdorde bladeren sterven af, terwijl de biet voortdurend nieuwe bladeren vormt. Daardoor ontstaan suikerbieten met een ananasachtige kop. De ziekteverwekker (schimmelmycelium) kiemt bij hoge temperaturen overdag (25–30°C) en een hoge luchtvochtigheid (min. 96%). De ziekte begint nestgewijs in het veld en breidt zich door opspattend regenwater en de wind uit over het gehele plantenbestand.

In een vroeg stadium kan cercospora worden verward met de bacteriële bladvlekkenziekte (pseudomonas) en ramularia, die eveneens suikerbiet kunnen aantasten.

Met een ruime vruchtwisseling in de suikerbietenteelt, d.w.z. met een teeltpauze van minimaal twee jaar, vermindert u het infectierisico. Nauwe rotatie van suikerbiet en achtergebleven aangetast bietenblad vormen infectiebronnen van cercospora. Daarnaast dient u voor uw teelt een suikerbietenras met een gezond bladapparaat te selecteren. Dit geldt met name voor teeltregio’s met een hoog risicopotentieel (vochtig en warm klimaat).

Controleer begin zomer uw suikerbieten op de verspreiding van cercospora-bladvlekken en behandel deze volgens het schadedrempelprincipe. Wacht in geen geval te lang met de eerste fungicidebehandeling.