Zpět

Detaily produktu

BTS 9975

  • Tolerance: Cercospora & Rizománii
  • Formule 1 pro střední a pozdní termíny sklizně
  • Ideální volba pro střední až pozdní termín sklizně

KALKULÁTOR OSIVA

ZJISTĚTE SVOU POTŘEBU OSIVA

Pro určení potřebného počtu jednotek Vašeho výsevu, zadejte prosím svou plánovanou osevní plochu cukrovky v hektarech a pomocí šoupátek nastavte vzdálenost řádků a vzdálenost sadby. Následně obdržíte množství, odpovídající Vaší potřebě.

ha
POTŘEBUJETE
jednotky celkově) -
jednotky (osiva na ha) -
osiva (rostliny na 1 ha) -
hektar (na jednotku) -
Calculator