Zpět

Detaily produktu

BTS SMART 9635

  • Tolerance: Cercospora & Rizománii
  • Vysoký výnos kořenů a cukru
  • Výborná odolnost k cerkospóře

CONVISO® SMART je inovativní systém kontroly plevele sestávající ze dvou hlavních komponentů: moderních odrůd řepy BTS a speciálního herbicidu ® ONE

KALKULÁTOR OSIVA

ZJISTĚTE SVOU POTŘEBU OSIVA

Pro určení potřebného počtu jednotek Vašeho výsevu, zadejte prosím svou plánovanou osevní plochu cukrovky v hektarech a pomocí šoupátek nastavte vzdálenost řádků a vzdálenost sadby. Následně obdržíte množství, odpovídající Vaší potřebě.

ha
POTŘEBUJETE
jednotky celkově) -
jednotky (osiva na ha) -
osiva (rostliny na 1 ha) -
hektar (na jednotku) -
Calculator