Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně Vašich údajů při používání našich webových stránek

Děkujeme za váš zájem o společnost Betaseed GmbH (dále jen Betaseed) a za návštěvu našich webových stránek. Na webových stránkách poskytujeme informace o společnosti Betaseed a jejich produktech a službách. Některé položky osobních dat jsou při návštěvě stránek shromažďovány. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám sdělují, které osobní údaje jsou ukládány a jak jsou tato data použita. Pokud není uvedeno jinak, Betaseed – jako správce údajů – zpracovává osobní údaje tak, aby sloužily našemu legitimnímu zájmu prezentovat vám spolehlivé a technicky bezpečné webové stránky a zároveň chránit před neoprávněných přístupem. (viz. článek 6., odstavec 1, věta 1, nařízení EU o obecné ochraně údajů).

1. Jaké osobní údaje jsou zpracovány pokud pouze prohlížíte naše webové stránky?

a) Data odeslaná vašim prohlížečem

Používáte-li webovou stránku pouze pro informační účely, osobní údaje předané vaším prohlížečem budou uloženy. Přístupová data budou uložena ve formě souborů protokolu serveru. Tyto údaje zejména zahrnují (i) IP adresu, (ii) datum a čas požadavku, (iii) rozdíl časového pásma od greenwitchského času, (iv) obsah žádosti, (v) přístupový status/HTTP, (vi) přenesený objem dat, (vii) webovou stránku, ze které je žádost přijata (viii), použitý typ prohlížeče, (ix) použitý operační systém a jeho rozhraní (x) jazyk a verze použitého softwaru prohlížeče. Tyto údaje používáme výhradně k zajištění bezproblémového fungování našich webových stránek a jejich analýze za účelem zlepšení naší nabídky. Tyto údaje nám neumožňují vaší identifikaci. IP adresa je anonymizována, což znamená, že nemůžeme identifikovat konkrétní návštěvníky našich webových stránek. Soubory protokolu jsou uloženy maximálně po dobu 60 dnů.

b) Data uložená v cookies

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku. Obsahují určitá nastavení a data, která usnadňují komunikaci s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč tyto informace zasílá na naše webové stránky, když je znovu navštívíte (bez ohledu na to, jak dlouho jsou soubory cookies uloženy). Cookies používáme, abychom zlepšili uživatelskou přívětivost našich webových stránek a zjistili, který obsah je pro návštěvníky našich webových stránek obzvláště zajímavý.

Existují různé typy cookies. Nejdříve jsou k dispozici cookies, které jsou vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Za druhé, existují také trvalé cookies, které jsou uloženy na pevném disku po delší dobu nebo na dobu neurčitou. Používání cookies nám pomáhá přizpůsobit naše webové stránky vašim potřebám a usnadňuje vám používání. Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky.

Jak můžete cookies zakázat?

Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie uloženy, můžete tomu zabránit úpravou nastavení softwaru prohlížeče. Poté však nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky. Nastavení prohlížeče můžete také nakonfigurovat tak, aby soubory cookie byly přijímány pouze tehdy, pokud dáte svůj souhlas.

Jaké trvalé cookies používáme?

Především používáme tzv. „základní“ nebo „funkční“ cookies. Tyto cookies jsou pro nás nepostradatelné, abychom vám mohli prezentovat naše webové stránky a umožnit vám používání těchto stránek. Tyto soubory cookie nám také umožňují ukládat vaše předvolby pro používání na našich webových stránkách, například volbu jazyka.

Pro účely analýzy a marketingu webových stránek také používáme cookies. Tyto cookies shromažďují informace o používání našich webových stránek, jako je počet návštěvníků našich webových stránek, webové stránky, na které uživatelé odkazovali na naše webové stránky, nebo stránky, které uživatelé navštívili na našich webových stránkách. Tyto informace používáme ke zlepšení efektivity našich webových stránek, ke shromažďování obecných demografických informací a ke sledování úrovně aktivity na našich webových stránkách.

c) Informace o službě Google Analytics

Společnost Betaseed používá službu Google Analytics, službu pro webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen „Google“), službu webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Společnost Google je certifikována na základě štítu soukromí EU-USA pro ochranu osobních údajů, a proto zaručuje dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů.

Google Analytics také používá soubory cookies. Informace generované soubory cookies se obvykle přenášejí a ukládají na server Google ve Spojených státech. Google Analytics však používáme pouze pro anonymizaci IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa převedena na Google server ve Spojených státech a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem společnosti Betaseed používat k analýze vašeho používání informačních médií a aplikací, sestavování zpráv o tomto využití a poskytování dalších souvisejících služeb společnosti Betaseed v této souvislosti.

Adresa IP, kterou váš prohlížeč předal do služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými jinými údaji společnosti Google. Úložiště cookies můžete kdykoli zrušit úpravou nastavení prohlížeče. Vezměte ale prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni využívat plnou funkčnost našich webových stránek.

Pokud používáte HTML verzi aplikace (vyjímkou je, pokud používáte Android nebo Apple iOS), můžete také zabránit přenosu dat generovaných cookies, včetně vaší IP adresy. V tomto případě je nutné stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com.

Google výslovně poukazuje na to, že webový přenos dat (např. e-mailová komunikace) podléhá bezpečnostním chybám a nemůže být komplexně chráněn proti přístupu třetích stran.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány při zadávání údajů na našich webových stránkách?

Na našich webových stránkách můžete zadat konkrétní údaje. Můžete například zadat velikost vaší výměry cukrové řepy v hektarech a vzdálenost mezi řádky, abyste určili, kolik jednotek osiva potřebujete. Pro výpočet hustoty plodin můžete také zadat vzdálenosti mezi řádky a počet rostlin cukrové řepy. Vaše údaje neukládáme v žádném takovém případě, ani tyto údaje nespojujeme s jinými údaji, které nám poskytl váš prohlížeč.

3. Externí služby (zásuvné moduly)

Na našich webových stránkách používáme produkty třetích stran, abychom zahrnuli jejich obsah a služby.

Požadavkem v tomto ohledu je, aby poskytovatelé třetích stran mohli rozpoznat IP adresy uživatelů. Bez adresy IP nelze obsah odeslat do prohlížeče. K zobrazení tohoto obsahu je proto nutná adresa IP.

Youtube

Máme například videa z platformy „YouTube“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko. Příslušné zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. Odhlášení je k dispozici na adrese https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook

Používáme také sociální zásuvný modul sociální sítě Facebook (provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ['Facebook')]. Tento plug-in používáme k zobrazování příspěvků a komentářů z naší stránky fanouškům na Facebooku (označeno logem Facebooku na našich webových stránkách). Facebook je certifikován v rámci bezpečnostního štítu EU-USA pro ochranu soukromí a zaručuje tak soulad s evropskými právními předpisy o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Plug-in upozorňuje Facebook, že jste vstoupili na naše webové stránky. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, může Facebook přiřadit vaši návštěvu na naše webové stránky k vašemu účtu na Facebooku. Nemáte-li účet na Facebooku, může být Facebook stále schopen uložit vaši IP adresu. Podle Facebooku jsou IP adresy v Německu uloženy pouze v anonymní podobě. Další informace o účelu a rozsahu sběru dat, o dalším zpracování a používání těchto údajů ze strany Facebooku a o odpovídajících právech a možnostech konfigurace pro ochranu údajů uživatelů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku na adrese https: //www.facebook. .com / about / privacy /.

4. Kdo je příjemcem vašich údajů? Předáváme vaše údaje třetím stranám?

Osobní údaje předáváme soudům, regulačním orgánům a právnickým firmám, pokud je to právně přípustné a nezbytné k dodržování platných právních předpisů nebo obhajobě právních nároků. Osobní údaje dále předáváme přidruženým společnostem, ale pouze v případě, pokud je to nutné pro splnění jednoho nebo více z výše uvedených účelů.

Betaseed spolupracuje s poskytovateli služeb (tzv. „Procesory“), jako jsou poskytovatelé IT údržby. Tito poskytovatelé služeb mohou jednat pouze v souladu s pokyny společnosti Betaseed a jsou povinni dodržovat platné požadavky na ochranu údajů.

Příjemci popsaní v 5. oddílu, se mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („třetí země“), v nichž platné právní předpisy nezaručují stejnou úroveň ochrany údajů. V případě, že posíláme vaše osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor, zajistíme odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů.

6. Jaká máte práva?

V rámci EU máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech se mohou uplatnit výjimky pro výkon těchto práv.

• Právo na přístup: máte právo obdržet informace o všech údajích, které o vás má Betaseed, nejpozději do jednoho (1) měsíce od zadání vašeho požadavku.

• Právo na výmaz: můžete za určitých okolností požadovat vymazání osobních údajů a podnikneme příslušné kroky, abychom informovali ostatní správce údajů, že jste požadovali vymazání odkazů na vaše data, stejně jako kopie nebo reprodukce vašich údajů.

• Odvolání souhlasu: můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů, který jste nám udělili, a zabránit jakémukoli dalšímu zpracování, pokud neexistuje jiný legitimní důvod, který by společnosti Betaseed umožnil zpracovat vaše osobní údaje.

• Právo na omezení zpracování: můžete požadovat, aby některé osobní údaje byly při zpracování stížností klasifikovány jako „omezené“ a tím omezit jejich zpracování.

• Právo na přenositelnost dat: můžete požadovat, abychom předali jakékoli osobní údaje, které jste poskytli a uložili, třetí osobě v elektronické podobě.

• Právo podat stížnost: stížnost na naše zpracování můžete podat orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi.

7. Koho můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit svá práva, napište na adresu Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Německo nebo pošlete e-mail na adresu infodesk@betaseed.com. Můžete také kdykoliv kontaktovat příslušný orgán dozoru nad ochranou údajů. Dozorčí orgán odpovědný za Betaseed je Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Německo, https://datenschutz.hessen.de/

Calculator