Zpět

PŘÍSTUP K NOVÉ TECHNOLOGII V PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY

BETASEED GMBH ZAVÁDÍ SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY TOLERANTNÍ K HERBICIDŮM

CONVISO<sup>®</sup> SMART je inovativní systém pro regulaci plevelů v plodinách cukrové řepy, který kombinuje dvě klíčové složky - moderní hybridy cukrové řepy a speciální herbicid na bázi dvou účinných látek, které patří do třídy inhibitorů enzymu ALS.

Tato technologie doplní naši škálu hybridů tolerantních k herbicidu CONVISO<sup>®</sup> ONE, které se vyznačují vysokou úrovní produktivity a odolnosti vůči hlavním chorobám, než známé hybridy BETASEED.

Základní informaci o CONVISO® SMART

 • Odrůdy cukrovky BTS SMART mají mimořádnou toleranci, takže úspěšně fungují spolu s herbicidem CONVISO® ONE.
 • Nevykazují ztrátu výnosu fytotoxicitou při použití CONVISO® ONE.
 • CONVISO® ONE kombinuje účinnost proti jednoděložným a dvouděložným
 • CONVISO® ONE účinně hubí plevelnou řepu konvenčních odrůd

BETASEED - CONVISO® SMART

Každé balení odrůd Betaseed SMART obsahuje semena, která jsou tolerantní k herbicidu CONVISO® ONE. Každý uživatel pěstební technologie CONVISO® SMART má tedy příležitost dodržovat pravidla aplikace CONVISO® ONE herbicidu a osvědčené postupy systému ochrany rostlin.
Herbicid Conviso® One je určen pro opakovanou dělenou aplikaci v dávce 2 × 0,5 l/ha. Pro zlepšení vlastností aplikační kapaliny a zajištění maximální účinnosti doporučujeme aplikovat v kombinaci se smáčedlem Mero® v dávce 0,5 l/ha. Za nepříznivých podmínek pro růst a vývoj plevelů a při dlouhodobém suchu, kdy plevele mají silnou voskovou vrstvu na listech je vhodné zvýšit dávku smáčedla Mero® na 1 l/ha.
Pokud máte na vašich pozemcích detekovány plevele rezistentní k ALS: nepoužívejte systém CONVISO® SMART.
Než nalijete přípravek CONVISO® ONE do postřikovače, kanystr s přípravkem důkladně protřepejte.V případě problémů kanystr z poloviny vyprázdněte a znovu ho protřepejte.Zajistěte úplnou homogenizaci usazenin, protože mohou obsahovat aktivní složku.Nepřilévejte do kanystru vodu pro jeho vyprázdnění - pouze pro jeho závěrečné vypláchnutí. Před přidáním jakéhokoli jiného potenciálního partnerského herbicidu CONVISO® ONE vždy úplně rozpusťte. Postupujte podle pořadí: pevné látky před tekutinami.

Každé balení CONVISO® SMART obsahuje semena, která jsou tolerantní k herbicidu CONVISO® 1 a ke skutečnému herbicidu o objemu 1l. Každý uživatel této technologie má tedy příležitost dodržovat pravidla aplikace herbicidu a osvědčené postupy systému ochrany rostlin.V případě suchých klimatických podmínek doporučujeme zvolit variantu se samostatnou aplikací herbicidu CONVISO® 1, aby se prodloužila doba trvání herbicidního účinku. Přidání adjuvansového oleje zlepšuje absorpci herbicidu rostlinami.Pokud jsou v terénu detekovány plevele rezistentní na ALS: nepoužívejte systém CONVISO® SMART.Chcete-li rovnoměrně rozdělit komponenty v nádobě CONVISO® 1, důkladně ji dvakrát protřepejte a před nalitím obsahu do postřikovače ji otočte dnem vzhůru. Pokud máte potíže, vyprázdněte nádobu do poloviny a znovu ji protřepejte. Nádobu neplňte vodou k vyprázdnění. Voda může být doplňována pouze pro konečné čištění kanystru. Před přidáním jakéhokoli jiného potenciálního partnerského herbicidu CONVISO® 1 vždy úplně rozpusťte. Postupujte podle pořadí: pevné látky před tekutinami.

CONVISO® ONE – pravidla aplikace

Schritt 1

Základní údaje

Příprava postřiku:

 • K přípravě postřiku v nádrži použijte vodu s pH 5-7 a teplotou 10-25 ° C. Doporučená dávka vody je 200-400 l / ha.

Schritt 2

Aplikace

Vždy používejte doporučenou dávku herbicidu (1,0 l / ha za vegetaci).

Doporučuje se:

 • dělená aplikace 2 x 0,5 l/ha
 • pomocný olej (pro zlepšení účinnosti)
 • mísitelnost přípravku (lze použít klasický herbicid - zabránění vzniku rezistence plevelů)
 • vyhnout se úletu na sousední pole: klasické odrůdy jsou na přípravek CONVISO ONE citlivé
 • dodržujte správnou zemědělskou praxi

Schritt 3

Termín aplikace CONVISO® ONE

 • Vždy dodržujte růstovou fázi indikátorového plevele merlíku bílého (Chenopodium album).
 • Dělená aplikace: do 2 - 4 pravých listů merlíku bílého (do velikosti 4 cm
 • Jednorázová aplikace: max. 4 pravé listy merlíku bílého

Schritt 4

První viditelné účinky přípravku CONVISO® ONE

 • První herbicidní účinky budou viditelné přibližně za 5-7 dní
 • Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, objevují se na nich chlorózy, nekrózy a postupně během 2–4 týdnů odumírají.

Aplikační doporučení CONVISO® ONE

Důležité, co vzít v potaz, když pěstujeme CONVISO® SMART

Schritt 1

Vyběhlice

 • Každá CONVISO® SMART vyběhlice musí být pečlivě odstraněna z pole!
 • Odrůdy SMART nemohou být odstraňovány z pole jak CONVISO® ONE herbiciden, tak ani klasickým herbicidem do cukrové řepy

Schritt 2

Osevní postup

 • Seznam možných následných plodin naleznete ve SMART brožuře

Schritt 3

Čištění postřikovače

 • Po použití postřiku CONVISO® ONE důkladně vyčistěte postřikovač abyste předešli poškození ostatních ošetřovaných plodin.

Schritt 4

Integrovaná ochrana plevelů

 • Při pěstování CONVISO® SMART dodržujte správnou zemědělskou praxi.
 • Seznamte se s integrovanou ochranou plevelů, která je uvedena v naší SMART brožuře.

Získejte více informací

Doporučujeme si přečíst naší SMART brožuru před tím, než začnete s CONVISO® SMART systémem.

Dodatečné informace také naleznete v Stewardship Handbook.

Pokud používáte CONVISO® ONE, vždy se řiďte platnou etiketou. Přečtěte si etiketu před použitím herbicidu.

V případě dotazů, prosíme neváhejte a kontaktujte nás.

Calculator