Zpět

PŘÍSTUP KNOVÉ TECHNOLOGII VPĚSTOVÁNÍ CUKROVKY

BETASEED GMBH ZAVÁDÍ SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY TOLERANTNÍ KHERBICIDŮM

  • Společnost Betaseed GmbH získala přístup ksystému pěstování cukrovky nazvaný CONVISO®SMART od společností Bayer AG aKWS Saat SE
  • Systém CONVISO®SMART dává pěstitelům vysoce efektivní nástroj keliminaci plevelů a zvyšování produktivity pěstování cukrovky

Společnost Betaseed GmbH se rozhodla zavést nový systém pěstování cukrovky CONVISO®SMART, který vyvinuly společnosti Bayer AG aKWS Saat SE. Společnosti Bayer AG aKWS Saat SE poskytly společnosti Betaseed GmbH přístup k k technologii aumožnily uvedení odrůd cukrovky, tolerantních vůči herbicidům pomocí technologie CONVISO®SMART, na trh i mimo Severní Ameriku.

Pěstitelé cukrovky si stále více uvědomují, že toto partnerství má mnoho výhod:

  • SystémCONVISO®SMART splňuje vysoké standardy pro moderní hubení plevelů apřináší pěstitelům další výhody, jako např. likvidace obtížně hubitelných plevelů atrav.
  • Tato technologie umožňuje širší aplikační interval anabízí vyšší flexibilitu načasování aplikace.
  • Je zapotřebí méně aplikací než při použití standartních přípravků na ochranu rostlin. To ušetří čas aumožní používat herbicidy méně

Technologie CONVISO®SMART je založena na konvenčním šlechtění odrůd cukrovky, které jsou tolerantní vůči herbicidům třídy ALS-inhibitor se širokospektrálním hubením plevelů. Jsou použity klasické techniky šlechtění, aby tolerance vůči ALS-inhibitorům byla integrována do šlechtitelských programů.

Společnost Betaseed nejprve přihlásila tyto odrůdy do oficiálních registračních pokusův v Německu, Švýcarsku, Itálii a Polsku, kde očekáváprvní registrace. „Jsme velmi rádi, že spolupracujeme se společností Betaseed, protože jsme si jisti, že se ukáže jako silný akompetentní partner při realizaci výhod technologie CONVISO®SMART pro pěstitele po celé Evropě avjiných částech světa,“ říká Sabine Stolz, Global Segment Manager Soy, Oilseed Rape and Sugarbeet Herbicides, působící vdivizi Crop Science Division ve společnosti Bayer.

„Technologie CONVISO®SMART nabízí zemědělcům inovativní řešení eliminace plevelů amnohé další výhody. Novátorská kombinace technologie hubení plevelů agenetiky rozšiřuje možnosti volby pro pěstitele apomůže zvyšovat produktivitu pěstování cukrovky,“ říká Dr. Tobias Huth, výkonný ředitel společnosti Betaseed GmbH. „Společnost Betaseed věří, že technologii CONVISO®SMART zavede pro pěstitele už do roku 2020.“„Toto rozhodnutí společnosti Betaseed podtrhuje hodnotu technologie CONVISO®SMART, protože jde onovátorský přístup vhubení plevelů, nástroj pro pěstitele cukrovky avelmi efektivní hubení plevelů nízkými dávkami herbicidů amalou frekvencí aplikací,“ připojuje Dr. Peter Hofmann, člen výkonné rady společnosti KWS. „Zaměřujeme se na udržování vysoké konkurenceschopnosti cukrovky mezi ostatnímy plodinami sloužícími k výrobě cukru.“

Calculator