Zpět

Osevní technologie

Technologie setí společnosti Betaseed

Rovnoměrný výsevek osiva a rychlé vzcházení díky technologie UltiPro

UltiPro je technologie vyvinutá společností Betaseed pro aktivaci semen cukrové řepy. Je navržena tak, aby optimalizovala proces klíčení a umožnila rychlé a rovnoměrné vzcházení našich vysoce výkonných odrůd cukrové řepy. Díky tomu je kritická část zalžýení porostu rychle překonána.

Díky technologii UltiPro vytváří Betaseed optimální podmínky pro rychlé vzcházení a rychlé zakrytí řádků, čímž se vytváří základ pro maximální výnos.

V Německu jsou Betaseed odrůdy cukrové řepy standartně dodávány s UltiPro.

Skladování Betaseed osiva

Obecně řečeno, osivo cukrové řepy by mělo být zaseto tentýž rok, ve kterém było zakoupeno. Se stárnoucím osivem lze očekávat jeho přirozenou degradaci. Proto je důležité si plánovat množství potřebného osiva co nejpřesněji, jak je to možné. Budete-li potřebovat další osivo, váš dodavatel by měl být schopen dalších dodávek.

Pokud Vám z technických důvodů osivo zbylo, může být při správném skladování použito i v následujícím roce. Pro zachování kvality osiva je důležité jej skladovat v suchu a při stálé teplotě (kolem 10–20°C), v uzavřené Betaseed krabici. Doporučujeme, aby veškeré osivo, které zůstalo v secím stroji, było okamžitě vráceno do znovu uzavíratelného obalu.

Za žádných okolností by se nemělo skladovat vlhké osivo.

Pomůžeme Vám naplánovat správné množství osiva s pomocí naší Betaseed kalkulačky.

Ošetření pro ochranu rostlin cukrové řepy

Fungicidy:

Osivo cukrové řepy je ošetřeno fungicidním mořením TMTD a Tachigaren. Aktivními látkami jsou thiram a hymexazol působící proti houbě Pythium.

Insekticidy:

V Německu nabízí Betaseed osiva namořená FORCE 20 CS od společnosti Syngenta. To obsahuje účinnou látku tefluthrin, která je klasifikována jako pyrethroid. Insekticid se nachází na peletě osiva, těsně pod barevným ochranným povlakem.

Povolené množství FORCE 20 CS je 12 gramů tefluthrinu na výsevní jednotku. Moření chrání vzešlou rostlinu před maločlencem čárkovitým, drátovcům a dalším půdním škůdcům.

Calculator