Zpět

Betaseed odolnost

Konkurenceschopný růst díky odolnosti a toleranci.

Až do 19. století se odrůdy cukrové řepy nešlechtily. První selekční procesy byly prováděny v regionech s nízkým výskytem chorob, což je důvod, proč má cukrová řepa malou přirozenou odolnost. Nicméně odolné a/nebo tolerantní odrůdy pomáhají zajistit konkurenceschopnost pěstování cukrové řepy a to s ohledem na klimatické změny a další negativní vlivy na pěstování.

Rostliny mohou například vykazovat odolnost nebo toleranci proti chorobám, škůdcům, pesticidům a povětrnostním podmínkám. Tyto vlastnosti jsou výsledkem úspěšného šlechtění.

Betaseed investuje ročně značnou částku do vývoje odolnosti odrůd. Cíle jsou následující:

• Odrůdy se zvýšenou odolností

• Odrůdy s rezistencí/tolerancí, které vykazují srovnatelné výnosy jako odrůdy bez resistence nebo tolerance.

Náročné podmínky v USA pomáhají Betaseed šlechtitelům vyvinout účinnou ochranu rostlin. Klíčovým aspektem šlechtitelského procesu jsou přirozeně se vyskytující choroby a správný výběr místa.

Cercospora je nejčastější onemocnění listů při pěstování cukrové řepy. USA nabízí možnost provádět vývoj v různých podmínkách ve stejné zemi. To nám pomáhá vyvíjet odrůdy specifické pro danou lokalitu.

V oblastech postižených houbou Rhizoctonia, je prakticky nemožné pěstovat cukrovou řepu bez použití rezistentních odrůd. Podmínky a intenzivní výběr prováděný pracovníky Betaseed v USA pomáhají rozvíjet odolnost odrůd. Tento způsob šlechtitelské práce vede k odrůdám jako je BTS 6000 RHC, která zajišťuje konkurenceschopnost výnosů v oblastech postižených touto chorobou.

Calculator