Zpět

USA know-how

Široká paleta pěstitelských podmínek představuje výzvu z hlediska produkce osiva.

Pěstování cukrové řepy ve Spojených státech pokrývá 11 pěstitelských regionů. To znamená široké spektrum pěstitelských a klimatických podmínek, typů půd, chorob a škůdců. Betaseed osiva musí zvládnout vše výše uvedené. Jsou velké rozdíly v klimatických podmínkách a půdních typech mezi regiony. Klima v západních oblastech má nízké srážkové úhrny, chladné noci a dlouhé vegetační období. Většina západních regionů je zavlažována. Ve východních regionech je srážek více, takže zde odpadá problém se zavlažováním. Noci jsou zde teplejší a vegetační období kratší.

Problém chorob při pěstování cukrové řepy.

V některých oblastech intenzivního pěstování cukrové řepy je potřeba až sedmi různých zásahů proti chorobá. Proto existují velké rozdíly v genetice odrůd pro různé oblasti. U farmářů v západních regionech je pěstování ohroženo háďátky, proto pěstují odrůdy s resistencí vůči háďátku, ve východních regionech zase pěstují odrůdy odolné vůči cerkospoře. Vzhledem k rozsáhlému pěstování kukuřice, je odolnost vůči Rhizoctonia standartem našich odrůd. Naše zkušenosti ve šlechtění místně specializovaných odrůd pro Severní Ameriku nám napomáhají v produkci zdravých a vysoce výnosných odrůd pro evropský trh.

Pěstování cukrové řepy v Americe

V některých oblastech intenzivního pěstování cukrové řepy je potřeba až sedmi různých zásahů proti chorobá. Proto existují velké rozdíly v genetice odrůd pro různé oblasti. U farmářů v západních regionech je pěstování ohroženo háďátky, proto pěstují odrůdy s resistencí vůči háďátku, ve východních regionech zase pěstují odrůdy odolné vůči cerkospoře. Vzhledem k rozsáhlému pěstování kukuřice, je odolnost vůči Rhizoctonia standartem našich odrůd. Naše zkušenosti ve šlechtění místně specializovaných odrůd pro Severní Ameriku nám napomáhají v produkci zdravých a vysoce výnosných odrůd pro evropský trh.

Pěstování cukrové řepy v Americe

V USA pěstuje cukrovou řepu zhruba 4500 zemědělců na celkové rozloze około 480 000 hektarů, to je v průměru asi 130 hektarů na jednoho zemědělce pěstujícího cukrovou řepu. Prúměrný výnos dosahuje 70t/ha a každým rokem roste o cca 0,6 t/ha. To se rovná výnosu 12 tun cukru na hektar.

Cukrová řepa je v USA zpracována ve 23 cukrovarech, které provozuje deset růżnych společností, z nichž většina jsou zemědělská družstva. Objem cukrové řepy je pro každou společnost daný kvótami, které stanovuje vláda USA.

Inovativní technologie v praxi

Na polích o velikosti přibližně 65 hektarů je osivo vyséváno s pomocí secího stroje se záběrem až 48 řádků a secí rychlostí až 10 km/h. Technologie precizního zemědělství, jako je naváděcí systém s podporou GPS nebo navádění pomocí senzorů, jsou již často zavedeny, ačkoli evropské samochodné sklízecí stroje jsou v Severní Americe méně běžné (s výjímkou Michiganu). Místo toho se řepa sklízí ve dvoustupňové sklizni. Nejprve je smostatnou operací zbavena listů, poté je vyorána pomocí šesti nebo osmi řádkových vyorávačů. Rozšířené je rovněž nakládání cukrové řepy přímo na kamiony rovnou při sklizni.

Klíčová je správná technologie pro skladování

Vzhledem k velkému množství cukrové řepy, krátkému času pro sklizeň a omezeným zpracovatelských kapacitám je nutné mít lepší skladovací technologie, než je tomu v Evropě. Ve Spojených státech je řepa skladována ve specializovanách zařízeních s kapacitou až 700 000 tun. Profesionální řízení skládek je nezbytné, a to s pomocí ejmodernějších technologií, jako např. senzorů, které umožňují správnou metodu ventilace skládek. Tímto se maximalizuje doba skladování a minimalizuje ztráta cukru.

Přenos technologií – využijte odborných znalostí společností Betaseed po celém světě.

Bateseed nabízí přehled technologií a metod používaných pro pěstování cukrové řepy v Severní Americe. V Číně pořádáme semináře pro pěstitele a zemědělské poradce na témata jako je obdělávání půdy a pěstování cukrové řepy. Betaseed pomáhá čínskému zemědělskému sektoru zvýšit produktivitu v pěstování cukrové řepy.

Specializovaná americká skladovací technika cukrové řepy se zavádí v Ruské federaci a na Ukrajině.

Pořádáme návštěvy do amerických cukrovarů a kontaktujeme zemědělce s odborníky. První skladovací systemy v americkém stylu jsou již používány v Rusku a Ukrajina bude následovat. Ve spojení s místními klimatickými podmínkami bude nová technologie skladování snižovat ztráty cukru způsobené skladováním a zvýší produktivitu cukrovarů.

Calculator