Terug

Betaseed-resistenties

Robuuste groei dankzij resistenties en toleranties

De suikerbietenteelt kwam pas in de 19e eeuw op gang. Doordat de eerste selectieprocessen werden uitgevoerd in regio’s met een lage ziektedruk, is suikerbiet van nature nauwelijks resistent.Resistente en/of tolerante rassen dragen nochtans bij aan een concurerende suikerbietenteelt en worden – zeker in het licht van de klimaatverandering en de huidige politiek – steeds belangrijker. Ze maken ook deel uit van een geïntegreerde gewasbescherming.

Zo kunnen planten na succesvolle veredeling bijvoorbeeld resistent of tolerant zijn ten aanzien van ziekten, plagen, en weersomstandigheden.Betaseed investeert ieder jaar een aanzienlijk bedrag in de ontwikkeling van resistenties. We streven in het bijzonder naar:

  • Rassen met hogere weerstand
  • Rassen met toleranties die een vergelijkbare opbrengst hebben als standaard rassen

Door de veeleisende omstandigheden in de VS slagen de Betaseed-telers erin om doeltreffende resistenties te ontwikkelen. De van nature voorkomende ziektedruk en lokale selectie zijn cruciale aspecten in het veredelingsproces.Voor cercospora (de belangrijkste bladziekte in de suikerbietenteelt) biedt de VS de mogelijkheid om de selectie uit te voeren binnen een brede waaier aan omstandigheden in hetzelfde land. Dit helpt ons om locatiespecifieke Betaseed-rassen voor Europa te ontwikkelen met een uitstekende bladgezondheid.In regio’s waar veel rhizoctonia voorkomt is het vrijwel onmogelijk om suikerbieten te telen, tenzij resistente rassen worden gebruikt. De omstandigheden en de intensieve selectie door Betaseed in de VS helpt ons om rhizoctoniatolerante rassen te ontwikkelen. Door dit soort veredeling ontstaan rassen als BTS 7105 RHC en BTS 4190 RHC, die een competitieve opbrengst garanderen in regio’s getroffen door de ziekte.

MultiSource®

Betaseed investeert al heel wat jaren in speciale MultiSource®-veredelingsprogramma’s. De basis voor MultiSource®-tolerantie is het feit dat er meer dan een tolerantiebron wordt gebruikt, wat zich uit in een hoger tolerantieniveau ten aanzien van een specifieke ziekte.

MultiSource® voor rhizomanie

Op dit moment zijn er vijf gekende bronnen van tolerantiegenen (Rz1 tot Rz5), waarvan we er meerdere gebruiken in ons ontwikkelingsprogramma. Uit testen op de resulterende planten blijkt dat door deze bronnen te combineren, er sprake is van een lagere virusinhoud en een verhoogde opbrengst witte suiker, met name in gebieden met erg virulente stammen van het BNYVV-virus. Onze MultiSource®-rhizomanierassen bieden een oplossing voor regio’s waar tolerantie van een gen door bepaalde BNYVV-stammen wordt overklast.

Calculator