CONVISO®SMART Betaseed
Z powrotem

CONVISO® SMART

DOSTĘP DO NOWEJ TECHNOLOGII W UPRAWACH BURAKÓW CUKROWYCH

Frankfurt, 19.02.2018 – firma Betaseed GmbH zdecydowała się na przejęcie nowego systemu uprawy buraka cukrowego stworzonego przez Bayer AG i KWS Saat SE. Firmy Bayer AG i KWS Saat SE udzieliły firmie Betaseed GmbH pozwolenie na rozwój i komercjalizację odpornych na herbicydy odmian buraka cukrowego z użyciem technologii CONVISO® SMART na rynkach poza Ameryką Północną.

Technologia CONVISO® SMART opiera się na konwencjonalnej uprawie odmian buraków cukrowych, które wykazują tolerancję na herbicydy z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS) o szerokim zakresie zwalczania chwastów. Zatem klasyczne techniki hodowli są wykorzystywane do wdrożenia tolerancji na inhibitory ALS w programy upraw.

Wstępnie Betaseed skupi się na zgłoszeniu kandydatów odmian do badań związanych z uzyskaniem rejestracji na uprawę w Szwajcarii, Niemczech, Włoszech i Polsce, oraz złożeniu wniosków o niezbędne pozwolenia.

„Bardzo cieszymy się ze współpracy z Betaseed, gdyż jesteśmy pewni, że firma będzie silnym i kompetentnym partnerem w osiąganiu korzyści z CONVISO® SMART dla wszystkich plantatorów w całej Europie i innych miejscach na świecie,” mówi Sabine Stolz, Global Segment Manager Soy, Oilseed Rape and Sugarbeet Herbicides w oddziale Crop Science Division firmy Bayer.

„CONVISO® SMART oferuje innowacyjną metodę kontroli zachwaszczenia i wiele korzyści dla rolników. Nowatorskie połączenie technologii kontroli zachwaszczenia i genetyki poszerza wybór plantatorów i pomaga zwiększyć wydajność upraw buraków cukrowych.”, mówi dr Tobias Huth, Dyrektor Zarządzający firmy Betaseed GmbH. “Betaseed planuje udostępnić plantatorom technologię CONVISO® SMART najwcześniej w 2020 r.”

„Decyzja Betaseed podkreśla wartość CONVISO® SMART w dostarczaniu plantatorom nowatorskiego i wygodnego produktu z zakresu kontroli chwastów, który umożliwia bardziej wydajne zwalczanie chwastów przy zastosowaniu mniejszych ilości herbicydów w większych odstępach czasu, dodaje dr Peter Hofmann, członek zarządu spółki KWS. „Naszym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu konkurencyjności produkcji cukru z buraka cukrowego wśród wszystkich substancji słodzących.”

Niniejsza współpraca pozwoli plantatorom buraków cukrowych na czerpanie wielu korzyści:

• CONVISO® SMART spełnia wysokie standardy w obszarze obecnej walki z chwastami i oferuje plantatorom dodatkowe korzyści w zakresie kontroli trudnych do zwalczania chwastów i traw.

• Technologia umożliwia szerszy zakres gatunkowy zwalczanych chwastów i oferuje większą elastyczność w stosowaniu.

• Całkowita liczba zabiegów jest mniejsza w porównaniu z obecnymi standardami kontroli chwastów. Pozwoli to na oszczędność czasu i zmniejszenie ilości stosowanych herbicydów.

Calculator