Z powrotem

Technologia produkcji nasion w Betaseed

Niezawodne plonowanie i szybkie wschody nasion dzięki UltiPro

Opracowana przez Betaseed UltiPro , jest technologią aktywacji nasion buraka cukrowego. Jej zadaniem jest optymalizacja procesu kiełkowania oraz ułatwienie szybkich i równomiernych wschodów naszych wysoko wydajnych odmian buraka cukrowego. W ten sposób krytyczny etap następujący po wysiewie przebiega jeszcze szybciej.

Dzięki technologii UltiPro Betaseed tworzy optymalne warunki rozwoju siewek i szybkiego zwierania rzędów, dając podstawę dla maksymalizacji plonów.

W Niemczech odmiany buraka cukrowego w ofercie Betaseed są standardowo wyposażone w technologię UltiPro.

Magazynowanie nasion Betaseed

Co do zasady, nasiona buraka cukrowego należy wysiać w roku, w którym zostały zakupione. W miarę starzenia się nasion należy spodziewać się pewnego stopnia naturalnego pogorszenia ich jakości. W związku z tym należy, w miarę możliwości, jak najdokładniej planować zapotrzebowanie na nasiona. Jeśli wystąpi konieczność szybkiego dokupienia nasion, producenci cukru w okresie wysiewu zwykle mają w ofercie pewien ich zapas.

Jeśli ze względów technicznych po wysiewie pozostaną nasiona, można je wykorzystać w kolejnym roku, pod warunkiem właściwego przechowywania. Aby zachować jakość nasion, ważne jest, aby były przechowywane w suchym miejscu, w stabilnej temperaturze (ok. 10–20°C), w szczelnych opakowaniach Betaseed. Zalecamy, aby nasiona pozostałe po wysiewie natychmiast usunąć z siewnika i przesypać do opakowania Betaseed, które następnie należy szczelnie zamknąć.

W żadnym wypadku nie należy przechowywać wilgotnych nasion buraka cukrowego

Oferujemy pomoc w planowaniu zapotrzebowania na nasiona za pomocą kalkulatora nasion Betaseed.

Ochrona upraw buraka cukrowego

Zwalczanie grzybów:

Nasiona buraka cukrowego zostały potraktowane środkami grzybobójczymi TMTD i Tachigaren w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez grzyby pleśniowe. Substancje aktywne to tiuram i hymeksazol – środki te są skuteczne również wobec grzybów Pythium.

Zwalczanie insektów:

W Polsce firma Betaseed oferuje nasiona zaprawiane środkiem FORCE 20 CS firmy Syngenta®. Substancją aktywną zawartą w tym środku jest teflutryna, klasyfikowana jako pyretroid. Środek owadobójczy naniesiono na nasiona, tuż pod kolorową powłoką ochronną.

Dozwolona ilość teflutryny wynosi 12 gramów substancji aktywnej na jedną jednostkę nasion. Zastosowanie tej substancji aktywnej chroni młode rośliny buraka cukrowego pod ziemią przed drobnicą burakową, pchełką burakową oraz innymi szkodnikami glebowymi.

Calculator