Z powrotem

Odporność nasion Betaseed

Konkurencyjny wzrost dzięki odporności i tolerancji

Porażenie chwościkiem odmiany standardowej i tolerancyjnej.

Odmiany buraka cukrowego zaczęły powstawać dopiero w XIX wieku. Pierwsze procesy selekcji przeprowadzano w regionach o małym nasileniu chorób, dlatego też buraki cukrowe mają niską odporność naturalną.

Jednak odporne odmiany pomagają zachować konkurencyjność upraw buraka cukrowego i – w świetle zmian klimatycznych i uwarunkowań politycznych – stają się coraz ważniejsze. Stanowią również element zintegrowanej ochrony plonów.

Przykładowo rośliny mogą być odporne lub wykazywać tolerancję na choroby, insekty, szkodniki, pestycydy i warunki atmosferyczne. Te właściwości są efektem pracy hodowlanej.

Firma Betaseed corocznie przeznacza znaczące środki na rozwój odporności swoich odmian. Cele tej pracy są następujące:

  • Odmiany o zwiększonej odporności
  • Odmiany wykazujące tolerancje, zapewniające podobny poziom plonów do standardowych odmian bez szczególnych właściwości w zakresie odporności

Trudne warunki występujące w USA pomagają hodowcom odmian Betaseed w uzyskiwaniu skutecznej odporności. Naturalnie występujące choroby i selekcja lokalna stanowią kluczowe aspekty procesu hodowli.

Odnośnie grzyba Cercospora (chwościk buraka - główna choroba wywołująca plamistość liści w uprawie buraka cukrowego), w USA można prowadzić selekcję w różnorodnych warunkach na terenie tego samego kraju. Pomaga to w opracowywaniu lokalnych odmian Betaseed na rynek europejski, charakteryzujących się wyjątkowo zdrowymi liśćmi.

W regionach występowania grzyba Rhizoctonia uprawa buraków cukrowych byłaby niemożliwa, gdyby nie istniały odmiany odporne. Warunki oraz intensywna selekcja prowadzona przez firmę Betaseed w USA pomogły w opracowaniu odmian wykazujących tolerancję na grzyba Rhizoctonia. Dzięki pracy hodowlanej uzyskano odmiany takie, jak BTS 6000 RHC, które zapewniają konkurencyjne plony na obszarach o dużej presji tego grzyba.

Calculator