CONVISO®SMART Betaseed
Z powrotem

CONVISO® SMART

CONVISO® SMART INNOWACYJNY SYSTEM ZWALCZANIA CHWASTÓW

CONVISO® SMART jest innowacyjnym systemem zwalczania chwastów, który składa się z dwóch podstawowych komponentów: nowoczesnych odmian buraków oraz dedykowanego herbicydu – mieszaniny dwóch substancji aktywnych na bazie inhibitorów ALS.

Ta technologia rozszerza nasze portfolio o odmiany tolerancyjne na herbicyd CONVISO® ONE, które dodatkowo charakteryzują się wysokimi plonami i ponadprzeciętnymi odpornościami, z których znane są odmiany Betaseed.

KLUCZOWE FAKTY O CONVISO® SMART

 • Odmiany buraków BTS SMART mają wytworzoną specjalną tolerancję, po to żeby współdziałać z herbicydem CONVISO® ONE.
 • Odmiany buraków BTS SMART nie wykazują żadnych strat plonu spowodowanego fitotoksycznością na herbicyd CONVISO® ONE.
 • Herbicyd CONVISO® ONE jest skuteczny na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne jednocześnie
 • Herbicyd CONVISO® ONE skutecznie eliminuje burakochwasty odmian tradycyjnych.

CONVISO® SMART w Betaseed

Betaseed uzyskała dostęp do systemu CONVISO® SMART w 2018 roku.
Udostępniając pierwsze odmiany BTS SMART dostarczamy naszym klientom kolejne pomocne rozwiązanie. Oferujemy nowoczesny sposób zwalczania chwastów w burakach w połączeniu z naszymi pakietami odporności, plonów oraz innymi rozwiązaniami poza materiałem siewnym, który jest znany i ceniony.

CONVISO® ONE – HERBICYD DEDYKOWANY

Schritt 1

Kluczowe Fakty

 • Substancje aktuwne: 50 g/l Foramsulfuron, 30 g/l Thiencarbazone-methyl
 • Działanie na chwasty: podwójne – nalistne i doglebowe
 • Sposób działania: HRAC B (inhibitory ALS)

Schritt 2

Dawkowanie

 • Dawki dzielone: 2 x 0,5 l/ha
 • Dawka jednorazowa: 1 x 1,0 l/ha

Schritt 1

Czas stosowania

 • Chwast wskaźnikowy: Komosa biała/ Chenopodium album)
 • Czas stosowania przy dawkach dzielonych: max. 2 liście właściwe komosy białej

Schritt 1

Stosowanie dawki jednorazowej

 • Chwast wskaźnikowy: Komosa biała/ Chenopodium album
 • Czas stosowania przy jednej dawce: max. 4 liście właściwe komosy białej

Rekomendacje stosowania herbicydu CONVISO® ONE

WAŻNE INFORMACJE DLA PLANTATORÓW ODMIAN CONVISO® SMART

Schritt 1

Pośpiechy

 • Każdy pośpiech powinien być natychmiast usunięty z plantacji CONVISO® SMART!
 • Burakochwasty z odmian SMART są odporne na działanie herbicydu CONVISO® ONE oraz innych herbicydów stosowanych w burakach..

Schritt 2

Rośliny następcze

 • Prosimy uważnie zapoznać się z listą dopuszczalnych roślin następczych po CONVISO® SMART, które są dostępne w naszym poradniku SMART book.

Schritt 3

Resztki buraków

 • Kiełkujące pozostałości po korzeniach od odmian SMART powinny być zniszczone przez herbicydy stosowane w roślinie następczej.
 • Zapobiegaj wydawaniu pośpiechów przez pozostałości po korzeniach w roku następnym.

Schritt 4

Integrowana ochrona roślin

 • Stosując CONVISO® SMART postępuj zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi
 • Zapoznaj się dokładnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin w naszym poradniku SMART book.

Więcej informacji

Przed zastosowaniem systemu CONVISO® SMART rekomendujemy uważne zapoznanie się z naszym poradnikiem SMART BOOK.

Dodatkowe informacje są dostępne również w poradniku BROSZURA TECHNICZNA.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami.

Calculator Przeglądaj oferty pracy