Назад

Betaseed: американський досвід і глобальна передача науково-технічних досягнень

Широке різноманіття умов вирощування сільськогосподарських культур робить роботу селекціонера більш складною та відповідальною.

Загальна посівна площа під цукровими буряками в США охоплює 11 регіонів вирощування. Це обумовлює широке різноманіття основних факторів, які впливають на вегетацію рослин, що вирощуються у цих регіонах: клімату, типів ґрунтів, хвороб і шкідників. Селекціонерам Betaseed вдається знаходити оптимальні рішення цим проблемам, пропонуючи новий селекційний матеріал, що відповідає сучасним потребам ринку та підвищує ефективність виробництва цукрових буряків.

Великі відмінності в кліматичних умовах і типах ґрунту в різних регіонах

Клімат західних регіонів характеризується низьким рівнем опадів, холодними ночами і довгим періодом вегетації рослин. На переважній частині сільськогосподарських угідь західних штатів аграрії мусять застосовувати зрошення полів. У східних штатах кількість атмосферних опадів вища ніж у західних, відповідно зрошення полів не завжди необхідне. Ночі тепліші, а період вегетації рослин коротший.

Високий рівень тиску хвороб на американських бурякових полях

У деяких регіонах США для отримання високих врожаїв, гібриди цукрового буряку повинні мати до семи стійкостей до різних хвороб та шкідників. Отже, генетичний матеріал, що висівається у різних регіонах може істотно відрізнятися поміж собою. Наприклад, фермери західних штатів використовують генетику Betaseed з толерантністю до бурякової цистової нематоди, тоді як у східних штатах широко застосовуються гібриди із стійкістю до церкоспори. Через високу частку кукурудзи у бурякових сівозмінах стійкість до ризоктонії є стандартною характеристикою у нашому портфелі гібридів. Наш досвід виведення в гібридів, спеціально пристосованих під певні унікальні умови окремих регіонів вирощування Північної Америки, дає нам можливість створювати гібриди із оптимальним співвідношенням врожайності та продуктивності для найрізноманітніших умов різних куточків світу, в тому числі і для Європейського ринку.

Короткий огляд американського буряківництва

У США цукровий буряк вирощують близько 4.500 фермерів на площі приблизно 480.000 га, при цьому розмір посівної площі під цукровим буряком в одному господарстві складає приблизно 130 гектар. Середня врожайність становить 70 т/га, цей показник щорічно зростає приблизно на 0,6 т/га. У результаті урожай цукру становить 12 т/га.

Зібраний врожай коренеплодів цукрового буряку переробляється на 23 цукрових заводах, що належать десятьом різними компаніями, більшість з яких є сільськогосподарськими кооперативами. Обсяги поставок цукрових буряків для кожної компанії регулюються квотами, встановленими урядом США.

Інноваційні технології в дії

Насіння висівається на полях середньою площею приблизно 65 га, ширина захвату сівалки може досягати 48 рядів, а швидкість руху при посіву до 10 км/год. В США широко застосовуються технології точного землеробства, такі як системи GPS-моніторингу і обробіток сільськогосподарських культур з використанням датчиків. Добре знайомі Європейським буряководам самохідні бурякозбиральні комбайни зустрічається в Північній Америці дуже рідко. Натомість, збирання врожаю цукрових буряків проходить в два етапи. На першому етапі за допомогою дефоліатора з цукрових буряків зрізається або збивається гичка, після чого коренеплоди витягуються із ґрунту копачами, ширина захвату яких коливається у межах від 4-х до 12-ти рядів. Широко поширена практика вивантаження буряків із копача безпосередньо на вантажівки (які пересуваються по полях під час збирання врожаю). Така технологічна операція, можлива тільки у разі збирання при оптимальних погодних умовах.

Американський підхід до зберігання коренеплодів цукрових буряків

Великих об’єм коренеплодів, що надходить на бурякопункт у вельми стислий термін а також обмежені виробничі потужності цукрових заводів в США вимагають ідеально відпрацьованого логістичного процесу та особливого підходу до кагатування та зберігання коренеплодів. У США цукрові буряки зберігаються на спеціально обладнаних майданчиках в кагатах, об’єм коренеплодів у такому кагаті може досягати 840.000 м3, а маса 700.000 т. Проте менеджмент кагата не обмежується закладкою. Кагат обладнується сенсорами, котрі дозволяють слідкувати за температурою коренеплодів, що зберігаються, підтримувати її у межах необхідних для забезпечення оптимального процесу зберігання та коригувати її при необхідності за допомогою системи активної вентиляції. Застосування такої технології робить можливим подолання складних погодних умов, які можуть виникнути у ході зберігання, мінімізувати втрати цукрози у кагаті та одночасно продовжити строк зберігання у кагаті до 250 і більше діб.

Передача технологій — скористайтеся досвідом Betaseed по цілому світу

Обмін знаннями в компанії Betaseed дає уявлення про процеси, технології та методи, які використовуються в процесі вирощування та виробництва цукру із цукрового буряка в Північній Америці. У Китаї ми проводимо семінари для фермерів і сільськогосподарських консультантів з таких тем, як обробка ґрунту і удобрення цукрових буряків. Таким чином, Betaseed допомагає китайському сільськогосподарському сектору підвищити продуктивність вирощування цукрових буряків.

Американські технології зберігання перебувають в центрі уваги в Росії і Україні

Ми організовуємо візити до американських цукрових підприємств і знайомимо фермерів з експертами. Перші системи зберігання американського типу вже використовуються в Росії та Україні. Нова технологія зберігання в поєднанні з місцевими кліматичними умовами дозволить скоротити втрати цукру, пов'язані зі зберіганням, і забезпечить стрімке зростання продуктивності цукрових підприємств.

Calculator