Terug

Betaseed: Amerikaanse expertise als basis voor de productie van suikerbietzaden

Betaseed: Amerikaanse expertise als basis voor de productie van suikerbietzaden

Het suikerbietareaal in Noord-Amerika is onderverdeeld in 11 regio's. De rassen van Betaseed moeten dan ook bestand zijn tegen zeer uiteenlopende klimatologische omstandigheden, bodemtypes, ziekten en plagen.

Grote verschillen qua klimaat en bodemtypes tussen de regio’s onderling

De westelijke regio’s zijn gekenmerkt door weinig neerslag, koude nachten en een lange vegetatieperiode. Het westelijk gelegen areaal is grotendeels geirrigeerd. Omdat het in het oosten vaker regent, is irrigatie daar niet noodzakelijk. De nachten zijn er warmer en de vegetatieperiode iskorter.

Hoge ziektedruk in de Amerikaanse suikerbietenteelt

In sommige regio’s zijn tot zeven verschillende ziektetoleranties vereist om een maximale opbrengst te kunnen behalen. De genetische profielen verschillen van regio tot regio. Telers in het westen gebruiken bijvoorbeeld aaltjestolerante zaden van Betaseed, terwijl ze in het oosten cercosporatolerante zaden vragen. Aangezien in Noord-Amerika op grote schaal mais verbouwd wordt, zijn al onze suikerbietrassen standaard rhizoctoniatolerant. Door onze ervaring met de ontwikkelen van rassen voor de Europese markt produceren.

Amerikaanse suikerbietenteelt in een notendop

In de VS verbouwen ca. 4.500 telers ongeveer 480.000 hectare suikerbieten. Dat komt neer op gemiddeld 130 hectare per teler. De opbrengst bedraagt 70 t/ha en stijgt jaarlijks met ca. 0,6 t/ha. Dit levert een suikeropbrengst van 12 t/ha op.

De suikerbieten worden verwerkt in 23 suikerfabrieken die in handen zijn van 10 verschillende bedrijven – de meeste zijn landbouwcoöperaties. Het volume suikerbieten dat per bedrijf verwerkt wordt, hangt af van de Amerikaanse overheid die de quota vastlegt.

Innovatieve technologie in actie

De suikerbieten worden gezaaid met machines die tot 48 rijen tellen, aan een snelheid van maximum 10 km/uur op percelen van ongeveer 65 hectare. Precisielandbouwtechnieken zoals gps-gestuurde systemen en gewasbeheer op basis van sensoren zijn er goed ingeburgerd terwijl zelfrijdende oogstmachines in Noord-Amerika minder vaak voorkomen dan in Europa (behalve in Michigan). In plaats daarvan worden de bieten met een tweefasensysteem gerooid. Eerst worden de suikerbieten ontbladerd. Daarna worden ze met rooimachines van zes of acht rijen geoogst. In de meeste gevallen worden de bieten rechtstreeks in vrachtwagens geladen die tijdens de oogst over het veld rijden. De oogstomstandigheden moeten dus goed zijn.

Opslagtechnologie speelt een sleutelrol

Door de grote oogstvolumes, korte oogstperiode en beperkte verwerkingscapaciteit is meer gesofisticeerde opslagtechnologie vereist dan in Europa gebruikelijk is. In de Verenigde Staten worden suikerbieten in gespecialiseerde faciliteiten bewaard. Vaak liggen er stapels tot 700.000 ton. Een professioneel opslagbeheer is cruciaal, met geavanceerde sensortechnologie voor aangepaste ventilatie om de bietenhopen koel te houden. Zo wordt de bewaartermijn gemaximaliseerd en het suikerverlies tot een minimum herleid.

Technologietransfer – Profiteren van de Betaseed-expertise overal ter wereld

Wij van Betaseed zijn experts in het telen van suikerbiet in Noord-Amerika en weten als geen ander welke processen, technologieën en methoden beschikbaar zijn. We delen onze kennis maar al te graag.

Calculator