Privacyverklaring

Informatie over de bescherming van uw gegevens als u onze website gebruikt

Bedankt voor uw interesse in Betaseed GmbH (hierna ‘Betaseed’ genoemd) en voor uw bezoek aan onze website (www.betaseed.nl). Op onze website verschaffen wij u informatie over Betaseed en de producten en diensten. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens over u. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden bewaard als u onze website bezoekt, en hoe deze gegevens worden gebruikt. Tenzij hierna anders wordt vermeld, verwerkt Betaseed als gegevensbeheerder persoonsgegevens voor een rechtmatig belang, namelijk u een betrouwbare en technisch veilige website bieden, alsook beschermen tegen onbevoegde toegang (zie artikel 6, paragraaf 1, zin 1 punt (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU).

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt als u op onze website surft?

a) Gegevens doorgestuurd door uw browser

Als u de website voor informatiedoeleinden gebruikt, worden de persoonsgegevens die door uw browser naar onze server worden doorgestuurd, opgeslagen. Toegangsdata worden opgeslagen in de vorm van serverlogbestanden. Deze data bestaan meer bepaald uit (i) het IP-adres, (ii) de datum en tijd van de opvraging, (iii) het tijdsverschil met de Greenwich Mean Time (GMT), (iv) de inhoud van de opvraging (specifieke website die werd geraadpleegd), (v) toegangsstatus/HTTP-statuscode, (vi) het overgedragen datavolume, (vii) de website via dewelke de opvraging werd gedaan, (viii) het gebruikte browsertype, (ix) het gebruikte besturingssysteem en de interface en (x) de taal en versie van de gebruikte browsersoftware. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om de vlekkeloze werking van onze website te garanderen en analyseren ze om ons aanbod te optimaliseren. Op basis van deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Meer nog, alle IP-adressen worden geanonimiseerd, waardoor we de bezoekers van onze website niet persoonlijk kunnen identificeren. De logbestanden worden gedurende maximaal 60 dagen bewaard.

b) Gegevens opgeslagen door cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze bevatten bepaalde instellingen en gegevens die de communicatie met ons systeem via uw browser vergemakkelijken. Uw browser stuurt deze informatie naar onze website als u die opnieuw bezoekt (ongeacht hoelang de cookies worden bewaard). We gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om te weten te komen welke inhoud in het bijzonder interessant is voor bezoekers van onze website.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Ten eerste zijn er sessiecookies. Deze worden gewist zodra u uw browser sluit. Dan zijn er ook permanente cookies, die gedurende een langere periode of voor onbepaalde duur op uw harde schijf worden bewaard. Het gebruik van cookies helpt ons om onze website op uw behoeften af te stemmen en maakt hem gebruiksvriendelijker. De meeste browsers accepteren cookies automatisch.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u niet wenst dat cookies worden opgeslagen, kunt u dit voorkomen door dit in de instellingen van uw browser aan te passen. Het kan dan echter zijn dat u niet langer alle functies van de website kunt gebruiken. U kunt uw browser ook zo instellen dat alleen cookies worden aanvaard nadat u daar uw toestemming voor heeft gegeven.

Welke permanente cookies gebruiken we?

Ten eerste gebruiken we zogenaamde ‘essentiële’ of ‘functionele’ cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om u onze website te laten zien en om u deze te laten gebruiken. Met dergelijke cookies kunnen we ook uw gebruiksvoorkeuren voor onze website onthouden, zoals uw taalkeuze.

We gebruiken ook cookies voor websiteanalyse en marketing. Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, de website die gebruikers naar onze website hebben doorgestuurd of de pagina’s die de gebruikers op onze website hebben bezocht. We gebruiken deze informatie om de efficiëntie van onze website te verbeteren, om algemene demografische gegevens te verzamelen en om de activiteitsniveaus op onze website op te volgen.

c) Informatie over Google Analytics

Betaseed gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (‘Google’), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google is gecertificeerd krachtens het EU-US Privacy Shield, wat de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert.

Google Analytics gebruikt ook cookies. De informatie gegenereerd door de cookies wordt meestal overgedragen naar en bewaard op een Google-server in de Verenigde Staten. We gebruiken Google Analytics echter enkel met IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten doorgestuurd en pas daar verkort. In naam van Betaseed gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van informatiemedia en -applicaties te analyseren, rapporten over dit gebruik op te stellen en Betaseed van andere gerelateerde diensten te voorzien.

Het IP-adres dat door uw browser aan Google Analytics wordt doorgestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die Google over u in zijn bezit heeft. U kunt de opslag van cookies te allen tijde deactiveren door dit in uw browserinstellingen aan te passen. In dat geval kan het echter zijn dat u niet langer alle functies van de website kunt benutten.

Als u de applicatie in de HTML-versie gebruikt (niet via Android of Apple iOS) kunt u de overdracht van de gegevens die door de cookies werden gegenereerd over uw gebruik van de applicatie (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com.

Google wijst er uitdrukkelijk op dat een gegevensoverdracht via het internet (bijv. e-mailcommunicatie) onderhevig is aan beveiligingsproblemen en dus niet 100% tegen onbevoegde toegang kan worden beschermd.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt als u informatie op onze website invult?

Op onze website kunt u specifieke informatie invoeren. U kunt in de zaadcalculator bijvoorbeeld de oppervlakte van uw suikerbietareaal in hectare invullen, de rijafstand en de afstand tussen de zaden ingeven om te berekenen hoeveel zaai-eenheden u nodig heeft. Om de dichtheid van uw gewassen te berekenen, kunt u ook de rijafstand en het aantal suikerbietplanten ingeven. Hiervoor slaan wij uw informatie nooit op, noch verbinden we deze gegevens met andere data die door uw browser werden doorgestuurd.

3. Externe diensten (plug-ins)

Op onze website gebruiken wij producten van externe leveranciers om hun inhoud en diensten te incorporeren.

Een van de vereisten hierbij is dat de externe leverancier de IP-adressen van de gebruiker moet kunnen herkennen. Zonder het IP-adres kan de inhoud niet naar hun browser worden gestuurd. Het IP-adres is dus nodig om deze inhoud weer te geven.

YouTube

Wij incorporeren soms ook video’s van het platform ‘YouTube’, dat wordt beheer door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland. De privacyverklaring hiervan vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/. Opt-out is mogelijk via https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook

We gebruiken eveneens een sociale plug-in van de sociale netwerksite Facebook (beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland [‘Facebook’]). We gebruiken deze plug-in om posts en opmerkingen van op onze Facebook-fanpagina weer te geven (te herkennen aan het Facebook-logo op onze website). Facebook is gecertificeerd krachtens het EU-US Privacy Shield, wat de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Via de plug-in wordt Facebook ervan op de hoogte gebracht dat u onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd in uw Facebook-account kan Facebook uw bezoek aan onze website linken met uw Facebook-account. Ook als u geen Facebook-account heeft, kan Facebook uw IP-adres nog altijd opslaan. Volgens Facebook worden IP-adressen in Nederland enkel in geanonimiseerde vorm opgeslagen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook en de overeenkomstige rechten en configuratieopties om de gebruikersgegevens te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook dat beschikbaar is via https://www.facebook.com/about/privacy/.

4. Wie is de ontvanger van uw gegevens? Geven wij uw gegevens door aan derden?

Wij geven uw persoonsgegevens door aan rechtbanken, regelgevende autoriteiten en advocatenkantoren voor zover dit wettelijk is toegestaan en vereist om de toepasselijke wetgeving na te leven of om rechtsvorderingen in te stellen, af te dwingen of ons ertegen te verdedigen. We geven ook persoonsgegevens door aan partnerbedrijven, maar enkel als dat nodig is om aan een of meerdere van de bovenvermelde doelen te voldoen.

Betaseed werkt samen met dienstverleners (zogenaamde ‘verwerkers’) voor bijvoorbeeld IT-onderhoud. Deze dienstverleners mogen enkel volgens de instructies van Betaseed opereren en zijn contractueel verplicht om de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming na te leven.

De ontvangers die hier in hoofdstuk 5 worden beschreven, kunnen zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘derde landen’) bevinden, waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte doorsturen, zullen we een adequaat beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens garanderen.

5. Welke rechten heeft u?

Binnen de EU beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Let er wel op dat in bepaalde gevallen afwijkingen met betrekking tot de uitvoering van deze rechten mogelijk kunnen zijn.

• Recht op toegang: u heeft het recht om binnen een (1) maand na uw verzoek informatie te ontvangen over alle gegevens die Betaseed over u in zijn bezit heeft.

• Recht op verwijdering: u kunt in bepaalde gevallen eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen. In dat geval zullen we de nodige stappen nemen om andere gegevensbeheerders ervan op de hoogte te brengen dat u gevraagd heeft om links naar uw gegevens alsook kopieën of reproducties van uw gegevens te wissen.

• Intrekking van toestemming: u kunt uw oorspronkelijk gegeven toestemming voor de gegevensverwerking opnieuw intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen geldige rechtsgrond meer voorhanden is op basis waarvan Betaseed uw persoonsgegevens zou mogen verwerken.

• Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht te eisen dat bepaalde persoonsgegevens worden geclassificeerd als ‘beperkt’ tijdens de verwerking van klachten en kunt de verwerking op zich in andere gevallen laten beperken.

• Recht om een klacht in te dienen: u kunt een klacht indienen over onze gegevensverwerking bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw staat/land.

6. Met wie kunt u in geval van vragen contact opnemen?

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of uw rechten wilt laten gelden, kunt u contact opnemen met Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, of een e-mail sturen naar infodesk@betaseed.com. U kunt ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Calculator