Terug

De productie van zaden door Betaseed

De productie van hoogwaardige zaden begint bij een diepgaande studie van de erfelijkheidsleer en de ontwikkeling van krachtige genetica voor productieve rassen.

Tijdens een periode van verschillende jaren ontwikkelt ons onderzoeks- en selectieteam geïsoleerde kruisingen. Die worden getest tijdens officiële rassenproeven (door het Franse instituut CTPS) en pas daarna op de markt aangeboden. Het gehele proces om een nieuw suikerbietras te ontwikkelen en te commercialiseren, duurt 8 tot 10 jaar.

Het productieprincipe

De productie van zaden is onderverdeeld in twee verschillende domeinen. Enerzijds hebben we de precommerciële werkzaamheden en anderzijds de basisactiviteiten. Het basiszaad wordt door ons team op kleinere schaal geproduceerd. Zo kunnen de groei- en klimaatomstandigheden gedurende het volledige teeltproces nauwgezet worden opgevolgd. De productievelden worden duidelijk in kaart gebracht. Een geografische scheiding is noodzakelijk om kruisbestuiving te vermijden, want dit zou negatieve gevolgen voor de kenmerken van het gewas kunnen hebben. Wanneer het basiszaad wordt geoogst, worden de zuiverheid en de kwaliteit ervan geëvalueerd. Er wordt nagegaan of de zaden over alle gewenste kenmerken beschikken om ze te commercialiseren. Eens het basiszaad aan alle kwaliteitseisen voldoet, wordt het voor de commerciële productie voorbereid.

Commerciële productie van suikerbietenzaad

De productie van commerciële zaden gebeurt door externe producenten van zaaigoed in de Povlakte in Italië en in het Franse departement Lot-et-Garonne. Voor de productie van hoogwaardige zaden is specifiek en gespecialiseerd materiaal nodig. Om zaadproducent voor Betaseed te worden, is een engagement op lange termijn vereist.

Calculator