Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych użytkowników witryny

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Betaseed GmbH (dalej zwaną „Betaseed”) oraz za odwiedzenie naszej witryny (www.betaseed.de). Za pośrednictwem witryny przekazujemy informacje na temat firmy Betaseed oraz jej produktów i usług. Podczas korzystania z naszej witryny gromadzimy określone dane osobowe. Kwestię ochrony danych osobowych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. W niniejszej Polityce prywatności informujemy, które dane użytkowników zapisujemy podczas korzystania z naszej witryny oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Jeśli poniżej nie stwierdzono inaczej, firma Betaseed – jako administrator danych – przetwarza dane osobowe w uzasadnionym interesie udostępniania użytkownikom wiarygodnej i zabezpieczonej technicznie witryny internetowej, a także ochrony przed nieuprawionym dostępem (patrz. art. 6, par. 1, ust. 1, punkt (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE).

1. Jakie dane osobowe są przetwarzane przy zwykłym przeglądaniu witryny?

a) Dane przesyłane przez przeglądarkę

W przypadku korzystania z witryny wyłącznie w celach informacyjnych zapisane zostaną dane osobowe przekazane przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer. Dane dotyczące dostępu będą zapisywane w formie rejestrów zdarzeń. Dane te w szczególności obejmują: (i) adres IP, (ii) datę i godzinę przesłania polecenia, (iii) różnicę strefy czasowej w odniesieniu do czasu GMT, (iv) treść polecenia (konkretną stronę, z której użytkownik korzystał), (v) status dostępu/kod statusu HTTP, (vi) ilość przesłanych danych, (vii) witrynę, z której otrzymano polecenie, (viii) rodzaj przeglądarki, (ix) system operacyjny i interfejs oraz (x) język i wersję przeglądarki, z której użytkownik korzystał. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny internetowej oraz analizy związanej z doskonaleniem oferty. Dane te nie umożliwiają identyfikacji konkretnego użytkownika. W szczególności adresy IP są anonimizowane, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Pliki rejestru są przechowywane maksymalnie przez 60 dni.

b) Dane zapisywane w plikach cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika. Zawierają one pewne ustawienia i dane, które ułatwiają komunikację z naszym systemem za pośrednictwem przeglądarki. Przeglądarka przesyła te informacje do naszej witryny przy ponownej wizycie użytkownika (niezależnie od tego, przez jaki okres pliki cookie są przechowywane). Pliki cookie wykorzystujemy w celu ułatwienia korzystania z naszej witryny oraz aby dowiedzieć się, które treści są szczególnie interesujące dla odwiedzających ją użytkowników.

Występują różne rodzaje plików cookie. Pierwszy rodzaj to tymczasowe (sesyjne) pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Drugi rodzaj to trwałe pliki cookie, przechowywane na dysku twardym przez dłuższy okres lub bezterminowo. Korzystanie z plików cookie umożliwia nam dostosowanie zawartości witryny do potrzeb użytkowników oraz ułatwia użytkownikom korzystanie z niej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie.

Jak można zablokować pliki cookie?

Użytkownicy, którzy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na dysku twardym komputera, mogą temu zapobiec, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednakże wówczas niektóre funkcje witryny internetowej mogą przestać działać. Można również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik musiał każdorazowo wyrazić zgodę na zapisanie plików cookie.

Jakie trwałe pliki cookie wykorzystujemy?

Przede wszystkim wykorzystujemy „podstawowe” lub „funkcyjne” pliki cookie. Są one niezbędne w celu udostępnienia treści witryny użytkownikowi oraz umożliwienia mu korzystania z niej. Tego typu pliki cookie umożliwiają nam zapisywanie preferencji użytkownika w zakresie korzystania z witryny, takich jak wybór wersji językowej.

Pliki cookie wykorzystujemy również do analityki i marketingu. Tego typu pliki cookie gromadzą informacje dotyczące korzystania z witryny, takie jak liczba gości, witryny, z których nastąpiło przekierowanie do naszej witryny lub na strony w ramach naszej witryny, które użytkownicy odwiedzili. Te informacje wykorzystujemy do usprawnienia działania naszej witryny, gromadzenia ogólnych informacji demograficznych oraz w celu monitorowania aktywności w naszych witrynach.

c) Informacje dotyczące Google Analytics

Firma Betaseed korzysta z Google Analytics, usług analityki internetowej świadczonych przez firmę Google Inc. („Google”), usług analityki internetowej świadczonych przez Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Firma Google jest certyfikowana w ramach programu EU-US Privacy Shield, co gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Usługi Google Analytics również wykorzystują pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie zwykle są przekazywane i przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych. Jednakże z usług Google Analytics korzystamy wyłącznie w oparciu o anonimizację adresów IP. To oznacza, że adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie następuje jego skrócenie. Firma Google będzie wykorzystywała te informacje w imieniu firmy Betaseed w celu przeprowadzania analiz korzystania z nośników i aplikacji informatycznych, generowania raportów dotyczących korzystania oraz świadczenia innych powiązanych z tym usług na rzecz firmy Betaseed.

Adres IP przekazany do usługi Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu firmy Google. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wówczas korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej może być niemożliwe.

W przypadku korzystania z wersji HTML aplikacji (nie w przypadku korzystania z systemu Android lub Apple iOS) również można zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z aplikacji (w tym adresu IP) do firmy Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku dostępnego pod następującym adresem: http://tools.google.com.

Firma Google wyraźnie informuje, że przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach wymiany wiadomości e-mail) wiąże się z pewnymi lukami bezpieczeństwa i nie może być kompleksowo chronione przed dostępem osób trzecich.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane w przypadku wprowadzenia danych w witrynie?

Nasza witryna umożliwia użytkownikom wprowadzanie określonych danych. Przykładowo można podać powierzchnię pola buraków cukrowych w hektarach, odległość między rzędami oraz odstępy między nasionami na ekranie kalkulatora nasion w celu ustalenia zapotrzebowania na nasiona. Aby obliczyć gęstość uprawy można również podać odległości między rzędami oraz obsadę buraków cukrowych. W takim przypadku nie zapisujemy danych użytkownika ani nie kojarzymy ich z innymi danymi przekazywanymi przez przeglądarkę użytkownika.

3. Serwisy zewnętrzne (dodatki)

W naszej witrynie korzystamy z produktów dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców, tak aby włączyć do niej ich treści i usługi.

W tym zakresie wymagana jest możliwość rozpoznawania adresów IP przez zewnętrznych usługodawców. Bez adresu IP treści nie mogą zostać przesłane do przeglądarki użytkownika. W związku z tym adres IP jest niezbędny do wyświetlania tych treści.

YouTube

Przykładowo w witrynie udostępniamy materiały wideo z platformy „YouTube”, które dostarcza firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia. Polityka prywatności w tym zakresie jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. Aby zrezygnować z wyświetlania tego typu treści, należy wejść na stronę https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook

Korzystamy również ze specjalnego dodatku dostarczanego przez serwis społecznościowy Facebook (prowadzony przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia [„Facebook”]). Dodatek ten umożliwia wyświetlanie postów i komentarzy z naszej strony w serwisie Facebook (oznaczonych logo serwisu Facebook w naszej witrynie). Serwis Facebook jest certyfikowany w ramach programu EU-US Privacy Shield, co gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Dodatek informuje serwis Facebook o tym, że użytkownik korzystał z naszej witryny. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, wówczas serwis Facebook może powiązać jego wizytę w naszej witrynie z kontem użytkownika w serwisie Facebook. W przypadku gdy użytkownik nie ma konta w serwisie Facebook, serwis Facebook nadal może mieć możliwość zapisania adresu IP użytkownika. Zgodnie z informacjami od firmy Facebook adresy IP w Niemczech są przechowywane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania tych danych przez serwis Facebook oraz praw i możliwości konfiguracji, mających na celu ochronę danych użytkownika, należy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

4. Kto jest odbiorcą danych użytkownika? Czy przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim?

Dane osobowe przekazujemy sądom, organom regulacyjnym i firmom prawniczym, ponieważ jest to prawnie dozwolone i niezbędne dla uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami, a także w ramach dochodzenia, korzystania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom stowarzyszonym, ale jedynie w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej celów.

Firma Betaseed współpracuje z usługodawcami (zwanymi „podmiotami przetwarzającymi dane”), takimi jak usługodawcy z zakresu utrzymania infrastruktury informatycznej. Tego typu usługodawcy mogą działać jedynie zgodnie z poleceniami firmy Betaseed i są umownie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów z zakresu ochrony danych.

Odbiorcy opisani w punkcie 5. mogą prowadzić działalność w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”), w których obowiązujące przepisy nie gwarantują takiego samego poziomu ochrony danych. W razie przesłania danych osobowych użytkownika do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnimy tym danym należytą ochronę.

5. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

Na terenie UE użytkownik ma pewne prawa dotyczące jego danych osobowych. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach mogą obowiązywać wyjątki w zakresie korzystania z tych praw.

  • Prawo do dostępu: użytkownik ma prawo do otrzymania informacji na temat wszelkich danych przechowywanych przez firmę Betaseed na jego temat w ciągu jednego (1) miesiąca od przesłania wniosku
  • Prawo do usunięcia: w niektórych sytuacjach użytkownik może zażądać usunięcia jego danych, wówczas podejmiemy stosowne kroki w celu poinformowania innych administratorów danych o żądaniu usunięcia danych, a także kopii tych danych.
  • Wycofanie zgody: użytkownik może wycofać przyznaną nam zgodę na przetwarzanie jego danych oraz zapobiec dalszemu przetwarzaniu tych danych, jeśli nie istnieje inny uzasadniony powód, na podstawie którego firma Betaseed mogłaby przetwarzać dane osobowe użytkownika.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może zażądać, aby wybrane dane osobowe zostały sklasyfikowane jako „zastrzeżone” w trakcie przetwarzania skarg oraz aby ograniczyć ich przetwarzanie w innych okolicznościach.
  • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik może zażądać przeniesienia swoich danych osobowych –przekazanych nam przez niego i przechowywanych przez nas – stronie trzeciej, w formie elektronicznej.
  • Prawo do wniesienia skargi: użytkownik może wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych do organu ds. ochrony danych w jego stanie/kraju.

6. Z kim należy się kontaktować w razie pytań

W razie pytań na temat ochrony danych użytkownika lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy napisać na adres Betaseed GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy lub wysłać e-mail na adres infodesk@betaseed.com. Użytkownik może również w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za firmę Betaseed jest Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany, https://datenschutz.hessen.de/

Calculator Przeglądaj oferty pracy